Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română.

Rezumatele selectate vor fi publicate în volumul de rezumate sub ISSN

Structura rezumatelor:

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului. Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Lucrarile comunicate poster vor fi pregatite sub forma de power point format 16/4 ppt pentru e-postere.

Rezumatele vor fi trimise online până la 22.10.2018

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!